Wethouder van
Caldenborghlaan 43C
6226 BS Maastricht

Zwaardvegersdreef 7
6216 SL Maastricht

Tel. 06-44563857
info@reindershuidtherapie.nl

  • Nieuw in de praktijk:
    dermapen en cauteerstift
nvhkp

Vergoedingen

De vergoeding die u ontvangt van de door u afgesloten zorgverzekering  kan ik helaas niet voor u in kaart brengen. Reden hiervoor is dat er vele verschillende zorgverzekeringen bestaan met daarnaast vele verschillende aanvullende pakketten. Ik adviseer  dan ook nadrukkelijk om zelf bij eigen adviseur of zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoeding of tegemoetkoming u recht heeft. Dit blijft nl. de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt. U kunt Reinders huidtherapie daarop niet aanspreken.

Indien u een afspraak heeft gemaakt in de praktijk dient u deze na te komen. Het niet verschijnen op de ingeplande afspraak betekent dat wij het consult zullen moeten doorberekenen. Immers, er is tijd in de agenda gereserveerd waarbinnen geen andere patiënt kan worden geholpen. Eventueel kan een afmelding worden gehonoreerd, mits minimaal 24 uren tevoren telefonisch gemeld.

Betaling graag na behandeling per pin. U dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar. Met een aantal zorgverzekeraars zijn door onze praktijk contracten afgesloten. Wij zullen de declaratie bij deze verzekeraars rechtstreeks indienen.